Unitats de mesura 

Matemàtiques

Una obra de referència fonamental en català sobre les unitats de mesura és el llibre verd de la IUPAC, Magnituds, unitats i símbols en química física, obra traduïda i publicada per l’IEC, consultable en línia.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS