somaliana o somalina 

Altres

El gentilici de Somàlia és, tal com es pot veure en el DIEC, la forma invariable somali, que s’usa indistintament per a referir-se a individus de sexe masculí o femení:

somali

1 1 adj. i m. i f. [LC] Natural de Somàlia.
1 2 adj. [LC] Relatiu o pertanyent a Somàlia o als seus habitants.
2 1 m. [FL] [LC] Llengua cuixítica parlada a Somàlia.
2 2 adj. [LC] [FL] Relatiu o pertanyent al somali.

Bibliografia

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS