filament intermedi o intermediari 

Ciències de la vida i la salut

Els filaments intermedis o intermediaris són uns filaments proteics que formen part dels citosquelet. En un article de la Wikipedia s’explica per què se’ls va donar el nom, en anglès, de intermediate filaments:

Intermediate filaments (IFs) are a family of related proteins that share common structural and sequence features. Intermediate filaments have an average diameter of 10 nanometers, which is between that of actin (microfilaments) and microtubules, although they were initially designated ’intermediate’ because their average diameter was between those of narrower microfilaments (actin) and wider myosin filaments[1]. Most types of intermediate filaments are cytoplasmic, but one type, the lamins, are nuclear.

Si aquesta és veritablement la raó del nom, la forma catalana més apropiada hauria estat filaments mitjans, és a dir, els que estan entre els estrets i els més amples. Però aquest designació no està documentada en cap obra lexicogràfica. Les úniques formes que es documenten són amb l’adjectiu intermedi o intermediari. Dels dos adjectius, la forma intermedi és més propera al sentit de ‘mitjà’, que no pas intermediari, que generalment inclou la idea de transició entre un estadi i un altre, com es desprèn de les definicions d’un i altre adjectiu extretes del DIEC:

intermedi -èdia

1 adj. [LC] Que està entre dos termes.
2 1 m. [LC] [MU] [JE] Espai de temps entre dos actes, entre dues parts d’un concert, etc.
2 2 m. [JE] Interludi.

intermediari -ària

1 adj. i m. i f. [LC] Que, estant entre dos termes, serveix de transició de l’un a l’altre. Terrenys intermediaris. Productes intermediaris.
2 m. [QU] Producte obtingut a partir de primeres matèries i del qual hom obté els productes definitius. Intermediari de síntesi.
3 m. i f. [LC] [ECT] [PR] Mitjancer, especialment en el comerç i en les finances, entre el productor i el consumidor, entre l’oferent i el demandant de fons.

Així, doncs, la forma filaments intermedis sembla més apropiada que no pas filaments intermediaris. A més, també és la forma més documentada a Internet i l’única que trobem en el Cercatem. La forma filament intermediari està documentada al DEM (sota l’entrada filament), juntament amb l’altra (sota l’entrada citosquelet). 

 

Context

Principals tipus de filaments que formen el citosquelet: filaments intermedis, filaments de tubulina i filaments d’actina.
Unions d’ancoratge dels filaments intermedis: desmosomes i hemidesmosomes.

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

DEM: Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS