espacialitat o espaialitat? 

Filosofia

El mot espacialitat és un derivat de l’adjectiu espacial, que tal com es pot veure en els diccionaris vol dir ‘relatiu o pertanyent a l’espai’. L’adjectiu espacial és un cultisme (< del llatí spatium) per via de l’anglès, spatial. La forma catalana espai presenta el derivat adjectival espaiós, que té un altre significat. Per fer referència a la dimensió relativa a l’espai, cal partir de l’adjectiu culte espacial, d’on s’obté espacialitat, forma similar al castellà espacialidad.

La forma possible espaialitat (< espai + -itat) no és correcta perquè aquest concepte ja està ocupat pel derivat semiculte espacialitat.

Context

Las formas de espacialidad > Les formes d’espacialitat

Bibliografia

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS