funció pràxica 

Ciències de la vida i la salut

Si ens atenem a l’etimologia del mot, que procedeix del grec praxis, l’adjectiu corresponent hauria de ser pràctic i no pas pràxic. Ara bé, com que l’adjectiu pràctic, en llengua general, és un antònim de teòric o bé un sinònim de fàcil, i en aquest context fa referència a la ‘realització d’un moviment amb un objectiu concret’, és lícit que es creï un derivat a partir del mot català, sense tenir en compte l’etimologia, per evitar confusions.

El DEM ja recull la forma apràxic, derivada del substantiu apràxia ‘trastorn de l’activitat motora’, juntament amb la forma preferent apràctic. Altres adjectius amb una formació semblant són anorèxic i dislèxic, per bé que aquestes formes no estan recollides ni al DEM ni al DIEC amb les etimològiques anorèctic i dislèctic

L’expressió funció pràxica es troba ben documentada en català, en castellà (función práxica) i en anglès (praxic function):

Breument definirem la funció pràxica, seguint a Parlebas (1976b), com l’acompliment d’una tasca motriu instituïda a través d’una realització de tipus motor.

La psicomotricidad es la motricidad dirigida a un gesto o a un fin determinado. La función praxica supone una estrategia del movimiento, entendiendo como estrategia el arte de dirigir unas operaciones o unos hechos. En motricidad, si el sector piramidal está perturbado, tenemos una anomalía en la motricidad voluntaria. 

This chapter discusses how patterns of brain organization for speech and praxic function vary with hand preference. 

Context

El cerebel és responsable de la funció pràxica.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS