prospectiu 

Economia i empresa

La forma prospectiu no està documentada com a nom, sinó simplement com a forma masculina de l’adjecitu prospectiu -iva. La forma femenina prospectiva, en canvi, sí que s’ha nominalitzat, com podem veure en els diccionaris:

 prospectiva [DIEC]

f. [SO] Conjunt sistematitzat de conjectures sobre l’evolució futura de la humanitat, fetes per mitjà d’hipòtesis i amb la finalitat de preveure els canvis que s’esdevindran i de preparar-s’hi amb unes actuacions congruents.

prospectiva [GDLC]

2 f Ciència que estudia el futur per comprendre’l i influir-lo.  

En català, i en altres llengües, hi ha altres mots d’etimologia semblant que tenen nominalitzada la forma femenina, com retrospectiva o perspectiva. Atès que ja hi ha consolidades aquestes formes nominals femenines, és poc aconsellable de nominalitzar la forma masculina per referir-se al mateix. 

Context

2. Diagnòstic i prospectiu prospectiva de les estratègies de gestió
2.1. Anàlisi de les estratègies de gestió
2.2. Redacció del diagnòstic i de l’anàlisi de cas

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS