cèl·lula glia 

Ciències de la vida i la salut

En anglès poden rebre el nom de glia cell, glial cell, neuroglia cell o bé neuroglial cell, com es pot veure al Termium. En català, les formes més documentades i correctes lingüísticament són cèl·lula glial o bé cèl·lula de la neuròglia. Totes dues formes estan ben documentades al DEM com a sinònimes:

cèl·lula glial Cèl·lula de la neuròglia.

Context

Cèl·lules glies glials perifèriques: la cèl·lula de Schwann

Bibliografia

DEM: Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

Termium. <http://btb.termiumplus.gc.ca/site/termium.php?lang=eng&cont=001>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS