pràcticum 

Pedagogia i ensenyament

El substantiu pràcticum és un llatinisme adaptat gràficament al català, com tants altres llatinismes (vademècum, currículum, referèndum, quàntum). Està documentat a diverses fonts lexicogràfiques i terminogràfiques:

pràcticum [DIEC]

m. Assignatura d’uns estudis determinats que consisteix a fer pràctiques en una institució, una organització o una empresa, al costat de professionals.

pràcticum [GDLC]
 
m ENSENY Assignatura d’alguns plans d’estudis que consisteix a fer pràctiques en una institució, una organització o una empresa, al costat de professionals.

pràcticum [L’enciclopèdia]

Assignatura d’alguns plans d’estudis que consisteix a fer pràctiques en una institució, una organització o una empresa, al costat de professionals. Té lloc en el marc d’un conveni de col·laboració entre els centres docents i les organitzacions on tenen lloc les pràctiques, amb l’objectiu que l’estudiant pugui complementar els coneixements teòrics adquirits en el marc acadèmic i es pugui iniciar en l’activitat professional.

ca  pràcticum, m [Cercaterm]
es  prácticum
en  practicum

Definicions
ca: Conjunt de pràctiques, integrades dins d’una llicenciatura determinada, realitzades en centres universitaris o altres centres vinculats a les universitats, amb la finalitat de posar en contacte l’estudiant amb el món laboral.

pràcticum [Glossari de termes universitaris (UA)]

Respon a la norma reflectida en el RD 1.497/1987. És la possibilitat de valorar com a crèdits del currículum, en els termes previstos en l’article 6.3 del RD 1.497/1987, la realització de pràctiques en empreses, treballs professionals dirigits acadèmicament i integrats en el pla d’estudis, i també l’acreditació dels estudis fets en el marc de convenis internacionals subscrits per la Universitat. Algunes titulacions dediquen crèdits del pla d’estudis a aquesta figura.

En alguna obra apareix juntament amb el sinònim pràctiques:

 (CA) pràcticum [Glossari de l’espai europeu d’educació superior (UPC)]
sin. pràctiques
(ES) prácticas; prácticum
(EN) practicals; work placement
(FR) stage pratique
Formació realitzada en un centre universitari o en un centre vinculat a alguna universitat (mitjançant un conveni de col·laboració) que consisteix a aplicar els coneixements teòrics adquirits amb la finalitat de complementar-los i perfeccionar-los, a més de possibilitar la iniciació directa en l’activitat professional. D’acord amb la proposta de "Directrius per a l’elaboració de títols universitaris de grau i màster", del Ministeri d’Educació i Ciència, en cas de programar-se pràctiques externes dins dels estudis de grau, aquestes hauran de tenir una extensió màxima de 60 crèdits ECTS. Quant als estudis de màster, l’extensió màxima de les pràctiques serà del 50 % dels crèdits totals.
Nota: En anglès, el terme "work placement" s’utilitza per referir-se a les pràctiques en una empresa. 

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

L’Enciclopèdia. <http://www.enciclopedia.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS