bipedestació 

Ciències de la vida i la salut

El substantiu bipedestació està documentat al Cercaterm juntament amb els sinònims estació bípeda i postura erecta. En el Cercaterm no s’indica la font de referència, però la formació no sembla que presenti cap problema, ja que es tracta d’un compost de bípede + estació (< del llatí statio ‘postura permanent’). Té la mateixa formació el substantiu sedestació, que fa referència a la postura del que està assegut, construït possiblement sobre la base llatina sedens, -ntis ’assegut’. 

Aquestes formes es troben documentades també en altres llengües, com ara el castellà (bipedestación i sedestación) i l’anglès (bipedestation i sedestation).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS