troncalitat 

Altres

En el llenguatge acadèmic s’usa el mot troncalitat per referir-se a la qualitat de troncal d’una assignatura o matèria. Les assignatures troncals són les que formen part del pla d’estudis exigit pel Ministeri per a l’obtenció d’una determinada titulació. A més d’aquestes assignatures, cada centre pot oferir altres assignatures obligatòries o optatives que no són necessàriament compartides per la resta de centres que imparteixen el mateix ensenyament.

Si un ensenyament conté una proporció molt alta d’assignatures troncals, es diu que té una troncalitat alta o elevada. Així, una titulació d’alta troncalitat és una titulació en què els continguts impartits en un centre són pràcticament els mateixos que els impartits en qualsevol altre. Si la troncalitat és baixa, els plans d’estudi poden ser molt diferents entre els diferents centres encara que la titulació final obtinguda sigui la mateixa.

Context

És un ensenyament experimental que té per objectiu formar professionals amb un coneixement ampli de la geologia i els seus camps d’aplicació, capaços d’adaptar-se a un entorn laboral en evolució constant. És una titulació de 240 crèdits ECTS repartits en quatre cursos, adaptada a l’EEES. Té una elevada troncalitat i les pràctiques de laboratori i de camp tenen una importància rellevant.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS