per la present 

Gramàtica

L’entrada presente del Diccionari castellà-català d’Enciclopèdia, consultable des de l’Optimot, recull l’exemple següent, d’on es desprèn que l’expressió per la present no és recomanable en català:

Por la presente le comunicamos que... > Amb aquesta carta us comuniquem que...

Ara bé, l’adjectiu català present es pot utilitzar com un sinònim d’aquest o aquesta en funció adjectiva, tal com explicita el DIEC a l’entrada present:

Aquest, referit generalment a escrits. La present carta és només per a saludar-vos. Aquesta és la qüestió que es tracta en el present document.

Per tant, l’expressió Amb la present carta us comuniquem... sí que és acceptable en català, tot i que l’ús del demostratiu aquesta és més natural. El que cal evitar és l’ús pronominal de present (*Amb/Per la present us comuniquem...). 

Bibliografia

Optimot. <http://optimot.gencat.cat>.

Diccionari castellà-català [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.<Optimot>.

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS