aplicacions servidores 

Informàtica i Internet

Segurament aquesta expressió fa referència a les aplicacions que s’executen des del servidor, per oposició a les aplicacions que s’executen en el client. En anglès reben el nom de server-side aplication i client-side aplication respectivament. En català, l’expressió més habitual és aplicació de servidor i també en castellà, com es pot veure en molts contextos extrets d’Internet, com ara:

La gran mayoría de las páginas de Internet son algún tipo de programa, una parte de éste es ejecutado por el Servidor de Páginas por lo que es denominado Aplicación de Servidor ("Server-Side"), mientras otra parte puede ser ejecutada por el cliente ("Internet Explorer" o "Netscape Navigator").

Context

Dominar els principis de MS-PowerPoint/OpenOffice-Writer i les seves capacitats OLE d’aplicacions servidores de servidor.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS