radical 

Lingüística

En àrab les lletres radicals són les consonants —generalment tres— que conformen l’arrel d’un mot, a la qual s’afegeixen altres consonants, vocals i signes ortogràfics per concretar el significat abstracte de l’arrel i formar així els diversos verbs o noms derivats.

En el context d’aquesta consulta s’ha elidit el mot lletra (de lletra radical) i ha quedat l’adjectiu radical substantivat, però mantenint el gènere del nom elidit (radical primera, radical segona, radical tercera). Es tracta d’una substantivació per elisió del nom. No es tracta d’un cas de conversió com ara el substantiu masculí radical, sinònim d’arrel, que tot i que és una substantivació de l’adjectiu radical, no ho és per elisió de cap nom concret i per això el gènere gramatical no depèn de cap nom elidit.  

Context

3. Arrels amb primera radical w o y (assimilades)
4. Arrels amb segona radical w o y (còncaves)
5. Arrels amb tercera radical w o y (defectives)

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS