calorigènesi 

Ciències de la vida i la salut

El compost calorigènesi, que trobem força documentat en anglès (calorigenesis), presenta un primer formant llatí calori- ‘calor’ i un segon formant grec -gènesi ‘generació’. Generalment les formes sufixades gregues van precedides de la vocal d’enllaç -o- al final del primer element. Hi ha, però, algunes excepcions, com ara alguns compostos en -metre o -metria (planimetria, sacarímetre, calorímetre, etc.) i alguns compostos en -gen -gènesi (carcinogen). El compost calorigen (documentat al DIEC dins l’entrada calori-) o calorigènesi forma part d’aquest segon grup.

Cal tenir en compte també que els diccionaris recullen la forma calori- com a única forma prefixada del mot calor, que dóna compostos com ara calorímetre, calorífer, calorífug.

Context

Les hormones tiroïdals inhibeixen la calorigènesi.

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS