catió-pi 

Ciències de la vida i la salut

Catió-pi és un tipus d’interacció que té lloc quan es forma un enllaç no covalent entre un ió amb càrrega positiva (catió)i una regió de càrrega negativa que es produeix en els fenòmens de deslocalització electrònica dels sistemes conjugats o sistemes pi. Aquestes regions apareixen quan els electrons es mouen entre diversos centres, per exemple, a les molècules de benzè.

Si no es posa el guionet sembla que pi estigui qualificant la paraula catió (parlaríem llavors d’un tipus de catió que seria pi), de la mateixa manera que en el sintagma sistema pi. El que el guió vol donar a entendre és que existeix un cert fenomen fisicoquímic en què interaccionen dues parts: un sistema pi, d’una banda, i un catió, de l’altra.

En la majoria de llocs web consultats, tant en castellà com en anglès, apareixen les dues paraules unides pel guionet. Únicament en llocs poc especialitzats es poden trobar sense guionet. Una variant consisteix a escriure la lletra grega pi després del guionet.

Bibliografia

http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_cati%C3%B3n-pi

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_pi

http://ca.wikipedia.org/wiki/Deslocalitzaci%C3%B3_electr%C3%B2nica

http://www.its.caltech.edu/~dadgrp/research/cation-pi.pdf

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS