espectrometria de masses d'ionització per electroe 

Química

L’expressió més documentada en català com a equivalent de electrospay ionization mass spectrometry és espectrometria de masses amb ionització per electroesprai. També en castellà l’expressió més abundant és espectrometría de masas con ionización por electrospray.

Cal tenir en compte que es tracta d’un terme compost de dos termes que ja estan fixats en obres lexicogràfiques diverses: espectrometria de masses (Cercaterm) i ionització per electroesprai (Enciclopèdia, dins l’article John B. Fenn). Per tant, és la preposició del mig, la que presenta més variabilitat: podem trobar-hi amb, de, per, mitjançant. En el cas que la preposició d’unió dels dos termes sigui per la tercera preposició es converteix en amb per evitar la repetició de la mateixa preposició, tant en català com en castellà: espectrometria de masses per ionització amb electroesprai, espectrometría de masas por ionización con electrospray.

Atès que la majoria de preposicions són més un nexe que elements semànticament plens, no es pot dir que les altres opcions siguin incorrectes, però convé que hi hagi una única solució dins d’un mateix text.

Context

espectrometria de masses d’ionització per electroesprai 

espectrometria de masses per ionització amb electroesprai

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS