préstec en o amb condicions especials 

Economia i empresa

Sovint la confusió fonètica entre les preposicions en i amb no permet discriminar amb claredat els usos de les dues preposicions. En moltes ocasions, però, en un mateix context es poden considerar legítimes les dues construccions si es tenen en compte les diferències de matís que introdueixen.

En el cas de la seqüència un préstec en/amb condicions especials, per exemple, es poden interpretar com a correctes les dues construccions. En el cas del sintagma preposicional en condicions especials, es fa referència a les condicions en què es concedeix o es formalitza el préstec. En canvi, en el segon cas, el sintagma amb condicions especials fa referència a les condicions que té el préstec en si.

En qualsevol cas, tant la intenció del comunicador com el mateix context de la seqüència pot ajudar a destriar quina de les dues construccions és la més adient.

Per exemple, en el cas de la seqüència serveis als socis en/amb condicions especials, sense el context no podem saber si es volen remarcar les condicions en què s’ofereixen els serveis als socis o si es destaquen els serveis que s’ofereixen als socis que reuneixen unes condicions determinades.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS