sens dubte o sense dubte 

Gramàtica

Les preposicions sens i sense són sinònimes i, per tant, es poden usar indistintament. Ara bé, hi ha locucions en què una pot ser més freqüent que l’altra. En el cas de la locució sens dubte, la forma sens és molt més freqüent que sense

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS