posar en comú 

Gramàtica

La locució en comú està ben documentada en els diccionaris catalans, acompanyant verbs diversos, com mostra la subentrada següent del DIEC:

en comú loc. adv. Plegats, conjuntament. Viure, treballar, posseir, menjar, en comú

Això fa pensar que també ha de ser perfectament correcta l’expressió posar en comú, sobretot si tenim en compte que el mateix DIEC, dins l’entrada posada, recull la subentrada posada en comú, que n’és la forma substantivada:

posada en comú Exposició col·lectiva d’un o més temes per a arribar a un consens més o menys unitari. 

Per altra banda, trobem l’expressió verbal posar en comú molt documentada i en fonts fiables lingüísticament, com per exemple, dins de definicions recollides al Cercaterm (com ara associació, contracte de societat, societat cooperativa, etc.)

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS