teoria de l'escalat, transitors escalats 

Física

Els diccionaris catalans no recullen el verb escalar en el sentit de projectar o construir a escala. Al Cercaterm, però, hi ha, aprovats pel Consell Supervisor, els termes del camp de la construcció escalatge i escalat- da:

ca  escalatge, m
es  escalado
en  scaling

Definicions
ca: Tècnica que consisteix a construir un conjunt de manera que les seves parts tinguin la mateixa forma o estructura que el tot, independentment de l’escala a què s’observi.

ca  escalat -ada, adj
es  escalado
fr  scalant
en  scaling

Definicions
ca: Dit d’un conjunt al qual s’ha aplicat la tècnica de l’escalatge.

D’acord amb aquestes informacions i malgrat l’ús força estès del participi de passat per expressar processos o operacions, sembla preferible la forma escalatge per fer referència a l’operació i reservar el participi escalat per als usos adjectivals o bé per referir-se al resultat de l’escalatge.

Context

El tercer factor per augmentar la complexitat dels xips és, evidentment, disminuir la grandària dels transistors. El 1972, R. H. Dennard [12] va establir les regles per disminuir la grandària d’un transistor optimitzat sense que se’n degradessin les característiques (teoria de l’escalat escalatge). En la seva formulació bàsica (camp elèctric constant) totes les dimensions lineals i els potencials elèctrics es divideixen per un factor alfa > 1 i les concentracions de les impureses del semiconductor es multipliquen per alfa > 1. Les característiques del transistor escalat canvien de la manera següent: la densitat de potència elèctrica no canvia, la superfície del transistor i la de les interconnexions disminueix en un factor alfa2, el retard de porta disminueix en un factor alfa, etc. Per tant, el nombre de transistors escalats en un xip (complexitat) serà alfa2 més gran que el d’un xip de les mateixes dimensions amb transistors sense escalar i, a més, el xip amb transistors escalats serà alfa més ràpid. L’escalat escalatge augmenta la complexitat i la velocitat de processament del xip i, per tant, incrementa la seva potència lògica per partida doble.

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS