tunning 

Pedagogia i ensenyament

El projecte Tuning (no pas Tunning) és el nom d’un projecte de la UE relacionat amb la creació de l’espai europeu d’educació superior. El trobem definit a la UPCTerm:

(CA) projecte Tuning [Ensenyament i aprenentatge]
(EN) Tuning project
(ES) proyecto Tuning
(FR) projet Tuning
(GA) proxecto Tuning

Projecte creat amb l’objectiu de contribuir significativament a la creació de l’espai europeu d’educació superior mitjançant el consens, la transparència i la confiança mútua per arribar a definir punts de referència comuns que permetin millorar la qualitat de les titulacions i dels programes a Europa. El projecte està finançat per la Comissió Europea en el marc del programa Sòcrates i vol donar resposta als reptes que es plantegen durant el procés de Bolonya. (Font: GLOSUJI)

Nota: El nom complet d’aquest projecte és "Tuning educational structures in Europe" (harmonització de les estructures educatives a Europa).

També el trobem recollit al Glossari acàdemic i docent de la UB:

projecte Tuning
Projecte finançat per la Comissió Europea en el marc del programa Sòcrates creat per identificar punts de convergència en relació amb competències generals i específiques. Volia contribuir a donar resposta al repte de la creació de l’espai europeu d’educació superior a través del consens, la transparència i la confiança mútua, per arribar a definir punts de referència comuns per millorar la qualitat de les titulacions a Europa.

El mot anglès tuning es pot traduir en aquest context per harmonització, com es proposa en una entrada de la UPCTerm:

(CA) harmonització [Ensenyament i aprenentatge]
(EN) tuning
(ES) armonización
(FR) harmonisation

En el cas del projecte Tuning, aproximació de les estructures de l’educació universitària superior fins a obtenir una harmonia europea, diversa, dinàmica i estructurada. (Font: GLOSUdG)

En el nom del projecte, però, es manté el nom anglès Tuning, escrit en majúscula i tractant-lo com el nom propi del projecte.

Context

Projecte tunning Tuning, llibres blancs, perfils professionals, competències genèriques, transversals i específiques, rànquings de competències.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS