conferència convidada 

Altres

L’equivalent anglès és guest lecture, que trobem definit a WikiAnswers de la manera següent:

It means that the lecture is given by someone who is not the usual lecturer, usually a visitor invited (by the professor) to speak.

Al Termium trobem l’equivalent francès cours magistral par conférencier invité, que pot escaure més en uns contextos que en uns altres per l’extensió que presenta.

El fet és que hi ha moltes ocurrències de l’expressió conferència convidada o conferència invitada (també en castellà). Tot i que l’adjectiu aplicat originàriament al subjecte pot ser a vegades aplicat a l’objecte per un procés metonímic, en aquest cas l’expressió conferència convidada fa una certa estranyesa i, per tant, és preferible evitar-la per una altra expressió en què l’adjectiu convidat modifiqui el conferenciant, orador, professor, etc., i no pas l’acte comunicatiu que ha de fer.

Context

En cada tema o bloc temàtic es formularan qüestions i es proposaran tasques per fer. Conferències convidades per part d’experts en cada àmbit d’experts convidats de diversos àmbits.


Les classes expositives seran avaluades considerant l’assistència i la participació a classe en l’exposició i els debats de temes monogràfics, de conferències convidades d’experts convidats i en la resolució de qüestions.

Bibliografia

Termium. <http://btb.termiumplus.gc.ca/site/termium.php?lang=eng&cont=001>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS