Romania submersa 

Lingüística

Expressió llatina amb què es fa referència a territoris que van ser força romanitzats però que posteriorment van ser colonitzats per altres pobles de manera que el llatí desaparegué. L’expressió Romania submersa es va difondre a partir del Congrés de Romanística de Trèveris (1986), com es diu en l’article «"Romania", "Romanitas", "Romanistica"» d’Antoni M. Badia i Margarit. 

La forma catalana seria Romània submergida, però aquesta expressió no es documenta. Sembla que totes les llengües usen l’expressió llatina Romania submersa per referir-s’hi. En són un exemple els títols dels següents articles: «Die Sprachgeschichte der Romania submersa» o «The Linguistic History of the ’Romania submersa’». 

Com que es tracta d’una expressió llatina, en els textos en català, s’ha d’escriure en cursiva i no s’ha d’accentuar la paraula Romania.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS