globus pneumotaponador 

Ciències de la vida i la salut

Fa referència a un element inflable d’una cànula traqueal que té la funció de tancar hermèticament la tràquea per evitar l’aspiració de líquids cap als bronquis. 

El Cercaterm recull algunes formes per al català en la fitxa següent:

ca  tampó traqueal, m
ca  baló de pneumotamponament, m  sin. compl.
ca  globus inflable, m  sin. compl.
es  balón
es  manguito traqueal
fr  ballonnet
it  cuffiato
en  cuff
de  Manshettec

Definicions
ca: Bufeta de goma amb què s’envolta la cànula traqueal en una operació de nas o de boca per a evitar l’entrada de sang.

A Internet trobem encara altres formes possibles, que lingüísticament també són correctes: cànula amb pneupotamponament, tub amb pneumotamponament, baló de pneumotamponament. 

L’expressió globus pneumotamponador o globus pneumotaponador no s’ha pogut documentar, però també sembla correcta. La diferència de significat entre tamponar i taponar és molt prima (veg. les definicions del DIEC) i en aquest context sembla que totes dues possibilitats són possibles. 

Context

Comprovar el globus pneumotaponador.

Bibliografia

Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS