Ringer lactat 

Ciències de la vida i la salut

La forma correcta en català és lactat de Ringer, on Ringer és el nom de l’inventor d’aquesta solució salina. També es coneix amb el nom de solució de Ringer.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS