anticossos antifosfolipídics? 

Ciències de la vida i la salut

D’acord amb els criteris usats pel TERMCAT, la formació de noms d’anticossos depèn de si l’element semànticament i funcionalment rellevant és la molècula o l’estructura orgànica contra la qual actua l’anticòs. En els sintagmes, aquest element forma part del segon element i apareix rere el prefix anti-. Convencionalment aquest segon component del sintagma és un substantiu quan es tracta de molècules o un adjectiu quan es tracta d’estructures. Exemples de molècula: anticòs antiantigen Ku i no pas anticòs antiantigènic Ku, autoanticossos antifosfolípid i no pas autoanticossos antifosfolípids o antifosfolipídics (però síndrome antifosfolipídica). Exemple d’estructura: anticòs antiepidèrmic i no pas anticòs antiepidermis.

Context

anticossos antifosfolipícs antifosfolípid

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS