participat 

Altres

L’adjectiu participat -ada està recollit en el GDLC i en el Cercaterm dins l’expressió societat participada, que fa referència a una societat dins la qual una altra empresa manté una participació. En el cas que ens ocupa, encara que no es diu clarament quin paper hi fan cadascuna de les entitats esmentades, s’entén que hi ha una implicació important de la UB, la UPC i l’ICM, i una implicació menor per part de la Facultat de Ciències del Mar de Las Palmas de Gran Canària. Proposem una nova redacció que eviti l’ús de l’adjectiu participat.

Context

A Barcelona també hi ha un tercer cicle en ciències del mar, participat per amb la participació de la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i l’Institut de Ciències del Mar, que s’imparteix en col·laboració amb la Facultat de Ciències del Mar de Las Palmas de Gran Canària.

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS