detoxificació, destoxicació, desintoxicació 

Ciències de la vida i la salut

La forma detoxificació és un calc de l’anglès detoxification, que té dos significats bàsics, com es pot veure en l’entrada corresponent del Webster:

1 a : to remove a harmful substance (as a poison or toxin) or the effect of such from b : to render (a harmful substance) harmless

2 : to free (as a drug user or an alcoholic) from an intoxicating or an addictive substance in the body or from dependence on or addiction to such a substance 

 Segons el GDLC i altres diccionaris, en català, aquests conceptes s’expressen amb dos noms diferents:

destoxicació > destoxicar: 1. Disminuir o eliminar, l’organisme, els efectes de les substàncies tòxiques.  2. Eliminar la toxicitat (d’un producte).

desintoxicació > desintoxicar:  1. v tr Combatre la intoxicació o els seus efectes. 2. v tr Deshabituar (una persona alcohòlica o drogoaddicta) del consum d’alcohol o d’estupefaents. 3. v pron Cessar d’estar intoxicat.

Però aquestes definicions no ajuden gaire a veure si els enzims desintoxiquen o destoxiquen, ja que sembla que facin totes dues coses: destoxicar (disminuir o eliminar els efectes de les subtàncies tòxiques) i desintoxicar (combatre la intoxicació que aquestes substàncies han produït).

Segons Navarro, la forma anglesa detoxification (o detoxication) no s’hauria de traduir mai al castellà ni per detoxificación, ni destoxificacion, ni detoxicación, ni destoxicación. I també diu textualment:

Esta palabra inglesa [...] puede tener dos significados muy distintos:

1. Desintoxicación: detoxification service (servicio de toxicología), metabolic detoxification (desintoxicación metabólica, biotransformación). Obsérvese que en inglés se usan los verbos to detoxificate y to detoxicate para referirse a procesos internos de bioinactivación y eliminación de radicales libres de oxígeno, que en español no llamaríamos ‘desintoxicación’. La detoxifying function of the liver (o detoxicating function of the liver), por ejemplo, se llamó clásicamente en español ‘función antitóxica del hígado’, pero cada vez se ve más como «función destoxificante» o «función destoxicante».

2. Deshabituación; generalmente referido a ‘deshabituación alcohólica’, pero también a otras drogas; alcohol detoxification (deshabituación alcohólica), detoxification center (centro de deshabituación), nicotine detoxification (deshabituación tabáquica).

De tot això es desprèn que potser seria preferible evitar aquesta forma presa de l’anglès que ha entrat en competència amb el camp semàntic de desintoxicació —fins al punt que es fa difícil en molts contextos de saber quina forma hi correspon— i optar per expressions alternatives segons el cas. En el cas que ens ocupa potser seria preferible parlar d’enzims antitòxics o bé d’enzims amb funció antitòxica.

Context

És tan petit que només té una quantitat mínima de gens per a enzims de detoxificació antitòxics, fet que implica una falta d’estratègies defensives del poll en relació amb l’entorn.

El tracte gastrointestinal, a més de tenir funcions de digestió i absorció, també té una funció detoxificadora. antitòxica.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS