baremació 

Altres

El nom baremació i el verb del qual deriva, baremar, només s’han trobat recollits al Cercaterm sense indicació de font de procedència. Es tracta de derivats del nom barem, mot procedent del francès barème, i aquest, del nom del matemàtic francès François Barrême.

Les formes baremació i baremar trobades al Cercaterm van acompanyades dels equivalents francesos barémisation i barémiser, respectivament. Aquestes formes franceses estan documentades al Termium acompanyades de la nota següent:

Néologisme peu élégant désignant l’établissement de barèmes qui sert de référence et dispense l’administration de l’examen cas par cas. Ex.: Barémisation des subventions de l’État aux collectivités locales.

L’aparició d’aquestes formes derivades, en lloc de l’ús de l’expressió establiment del barem, pot haver-se produït per economia lingüística (tendència a l’ús de l’expressió més breu) o per influència del verb anglès equivalent, scale.

Sigui com sigui, la valoració que se’n fa des del francès, que es percep com a forma poc elegant, és força extensible al català, especialment perquè és semànticament menys clara i perquè, a més, es homòfona de veremar

Context

La Dra. M. M. recorda la manera en què es va fer la baremació van establir els barems dels ítems específics dels diferents apartats per a l’acreditació dels centres receptors d’estades en l’edició passada.

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

Termium. <http://btb.termiumplus.gc.ca/site/termium.php?lang=eng&cont=001>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS