ambient 

Ciències de la vida i la salut

Les expressions medi ambient, medi i ambient poden ser, en alguns contextos, sinònimes. Així ho explicita el Diccionari de les ciències ambientals publicat en línia per l’Institut d’Estudis Catalans:

ambient  m.
ECOLOGIA
Medi3.

en environment
fr environnement
es ambiente

medi3  m.
ECOLOGIA
Entorn en què s’esdevé l’existència d’un ésser viu o d’una comunitat. El medi comprèn tots els factors que influeixen en el desenvolupament d’un organisme, llevat del factor genètic. Es distingeixen diferents tipus de medi: aeri, aquàtic, terrestre, urbà, etc. Sin. ambient, medi ambient.

en environment
fr environnement
es medio

Context

Bloc V. Relacions entre les plantes i l’ambient
7. Introducció a la fisiologia vegetal. La planta en el medi natural
8. Percepció de senyals ambientals. Mecanismes de transducció de senyals. Aclimatació i adaptació de les plantes a l’ambient

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS