termodinàmica de no-equilibri 

Física

El terme anglès non-equilibrium thermodynamics (55.000 ocurrències) s’ha trobat documentat en català i en castellà amb les formes equivalents següents: termodinàmica del desequilibri (4.000), termodinàmica de no-equilibri (62), termodinàmica fora d’equilibri (4); termodinánica fuera del equilibrio (10.000), termodinámica del desequilibrio (760), termodinámica del no-equilibrio (678).

Com es pot veure, la forma més freqüent en català és termodinàmica del desequilibri, mentre que la forma més documentada en castellà és termodinámica fuera del equilibrio.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS