simetria enniuada? 

Altres

El terme simetria enniuada és probablement un calc de la forma anglesa nested symmetry. En aquest sentit cal tenir en compte el que es diu a la fitxa 319 amb relació a l’expressió factors aniuats. El problema de traduir nested per niuat, aniuat, niat, enniuat o qualsevol altre possible derivat de niu, és que no hi ha una correspondència semàntica entre niu i nest en l’accepció rellevant en aquest cas: a group of objects made to fit close together or one within another. La paraula catalana niu no té cap accepció equivalent a aquesta. El mateix es pot dir del castellà nido i el calc anidado. Vegem què en diu Navarro al seu Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina:

nested. En inglés es frecuente recurrir al adjetivo verbal nested para lo que en español llamaríamos ‘encastado’, ‘encajado’, ‘empotrado’, ‘intercalado’ o ‘imbricado’ (a veces, ‘jerarquizado’), más que ‘anidado’; llaman nested tables, por ejemplo, al típico juego de mesitas auxiliares encastrables, que se guardan cada una debajo de la anterior. [...]

Així, doncs, seria preferible trobar una manera més clara i lingüísticament apropiada d’expressar aquesta idea en català (o en castellà). El problema és que els possibles equivalents esmentats en el text de Navarro, ho són només en part. És a dir, hi ha contextos en què es pot usar una de les formes proposades, però n’hi ha d’altres en què senzillament no hi ha paraula en català o en castellà que pugui expressar aquesta idea. Vegem-ho per exemple en la discussió següent:

[...] Hi ha una petita diferencia: imbricar és disposar de forma jerarquitzada (un damunt de l’altre) con les teules d’una teulada. Niar és posar-ho dins; una funció normalment no s’imbrica amb una altra, es nia. S’executa "dins" de l’altra. S’hauria d’anar en compte amb el context.
 
[...] En informàtica no posem res. Empenyem. La instrucció d’assemblador per posar dades a un STACK és "PUSH". I què passa si fem PUSH a un STACK? Doncs aixó:

        --->              55555555
                      444444444
             3333333333
      222222222
111111111

Per tant, per a piles s’ha de fer servir "IMBRICAR".

Per a funcions no. Les funcions es disposen així:
                         
                                   11111
                                   12221      
                                   12321
                                   12221        
                                   11111

Per tant, per a les funcions s’hauria de fer servir "NIADES". 

Aquestes dificultats de traducció han afavorit l’ús del calc niat -ada, ja que no sembla que hi escaigui cap de les opcions proposades (funcions jerarquitzades, funcions encaixades, funcions encastades, etc). És un ús que costa d’explicar des del català, però encara hi ha alguna possibilitat (una mica remota) de veure-hi un ús derivat del sentit figurat de niar:

2 fig Generar-se i instal·lar-se un sentiment a l’interior d’una persona. El rancor ha niat al seu cor

Quant a la forma enniuades que trobem en el context d’aquest consulta, cal tenir present que els diccionaris no recullen el verb enniuar, d’on derivaria aquest adjectiu. No obstant això, també s’hauria de tenir en compte la possibilitat de crear aquest verb amb aquesta nova significació. 

Context

Es discutiran conceptes i paradoxes de simetria, tals com les simetries enniuades, les relacions entre simetries locals i simetria global, o la fascinant simetria cúbica...

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

Navarro, Fernando A. Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina. 2a ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 2006.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS