recién pintado, recén pintat 

Altres

L’expressió catalana correcta equivalent al castellà recién pintado és pintat de nou o bé acabat de pintar.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS