es situa o se situa 

Gramàtica

Tal com s’explica al CUB, és preferible fer servir la forma plena del pronom es davant d’un verb que comença en s–, ce– o ci–, atès que aquest contacte entre sons resulta més natural.  Així, direm: se sap (millor que es sap), se situa (millor que es situa).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS