nivell de confiança 

Matemàtiques

Cal distingir els termes d’estadística nivell de confiança ( o grau de confiança) i interval de confiança, tal com posa de manifest la definició següent de l’Enciclopèdia:

interval de confiança

Donat un paràmetre p a estimar, interval [p1, p2] tal que la probabilitat que el valor veritable de p hi pertanyi és igual a un valor prefixat 1-α. Els valors p1 i p2 són els límits de confiança i 1-α és el nivell o grau de confiança de l’estimació. L’estimació és tant més bona com més petit és l’interval de confiança i més gran el grau de confiança.

El terme índex de confiança fa referència generalment a un indicador per mesurar la confiança dels consumidors. En trobem una definició a la Wikipedia per a l’anglès consumer confidence index:

The U.S. Consumer Confidence Index (CCI) is an indicator designed to measure consumer confidence, which is defined as the degree of optimism on the state of the economy that consumers are expressing through their activities of savings and spending.

Bibliografia

L’Enciclopèdia. <http://www.enciclopedia.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS