re-equilibri o reequilibri (i altres prefixos) 

Ciències de la terra

D’acord amb la normativa actual sobre l’ús del guionet (http://publicacions.iec.cat/Front/repository/pdf/00000042%5C00000018.pdf) els prefixos van aglutinats generalment al mot que acompanyen, sense guionet. I això és així encara que quedin dues vocals en contacte, com passa amb reequilibri, preextensiu; o quedin en contacte dues consonants, com en sinplegament o posttectònic. En els diccionaris no trobem aquests mots, però en trobem altres de semblants com ara: reenganxar, reentrada, reenviar, reescriure; sinsedimentari, sinsèpal; postterme, posttraumàtic, posttònic.

Bibliografia

Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS