intermediació 

Altres

D’acord amb els contextos en què apareix la paraula intermediació, sembla que es podria definir com ‘l’acció de fer d’intermediari entre dues o més parts per facilitar-ne la comunicació’:

El sistema d’intermediació de Catalunya és un servei que ofereix el Servei d’Ocupació de Catalunya en l’àmbit laboral. La seva funció és relacionar les ofertes de treball que es gestionen a través del Servei d’Ocupació amb els possibles candidats que el Servei té inscrits com a demandants d’ocupació.

Segurament s’ha creat intermediació a partir d’intermediari per paral·lelisme amb mediació i mediador, amb la diferència que aquestes dues darreres formes són de procedència llatina (mediatio i mediator), mentre que intermediari i intermediació són formes derivades d’intermedi (< intermedium). La diferència semàntica entre la mediació, que pressuposa una participació activa del mediador per posar d’acord les parts, i la intermediació, en què l’intermediari només facilita el contacte entre les parts, justifica la creació d’aquest mot. 

Context

La intermediació entre empreses, estudiants i titulats es duu a terme a través de la nova aplicació de gestió d’ofertes i demandes de treball implantada a totes les facultats a través del web Feina UB, on els estudiants i titulats poden escollir l’oferta de treball que s’adapti més al seu perfil professional.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS