cascading 

Ciències de la terra

El terme anglès cascading que apareix relacionat amb les aigües denses de la plataforma marina (dense shelf water) fa referència al procés de formació de cascades submarines d’aigües denses (dense shelf water cascades). A Internet podem trobar-ne força contextos definidors: 

Dense water masses formed on the Arctic and Antarctic shelves and their gravity-assisted downflow off continental shelves (termed “cascading”) is crucial for the present climate and the global-scale ocean circulation.

Dense shelf water cascading is a type of marine current driven exclusively by seawater density contrast. The cascading process is normally seasonal and triggered by the formation, on the shelf, of dense water by cooling and/or evaporation and its sinking down slope towards deeper offshore areas.

En català, no podem derivar un verb del nom cascada, però això tampoc no sembla necessari, ja que cascada expressa la idea de massa d’aigua que cau. En alguns textos catalans sobre aquest fenomen es pot veure que expressions com cascada, cascada submarina i enfonsament d’aigües denses, són suficients per explicar el fenomen sense haver de recórrer a l’anglicisme cascading:

Els científics assenyalen que en el futur també caldrà investigar l’efecte del canvi climàtic sobre les cascades, ja que algunes modelitzacions indiquen que els enfonsaments d’aigües denses podrien veure’s afectats per l’escalfament global, fins al punt de disminuir la seva intensitat o fins i tot de desaparèixer. [Cascades submarines al Cap de Creus (http://www.gencat.cat/diue/noticies/25603.html)]

Context

Les cascades submarines, formades pel refredament d’aigües superficials, són un flux de matèria i energia que s’enfonsa fins a l’oceà profund. Quan el procés es manté, el cascading aporta les cascades aporten oxigen i nutrients en profunditat de manera regular. Però si les aigües de superfície no es refreden prou, pel canvi global o altres factors, el procés es pot bloquejar i afectar el fràgil equilibri en l’oceà profund. A milers de metres de fondària, el mecanisme del cascading el fenomen de les cascades submarines és una expressió més del llarg braç del canvi climàtic.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS