carregar piles 

Gramàtica

L’expressió carregar les piles, que normalment expressa la idea d’haver acumulat l’energia suficient per emprendre alguna tasca o activitat, i l’expressió posar-se les piles, en el sentit de posar-se en la disposició adequada per dur a terme una tasca o assolir un objectiu, són expressions metafòriques que han pres com a base la idea de la pila galvànica. Aquestes expressions no estan recollides en cap diccionari català, cosa que no vol dir que no siguin correctes, ja que el recurs a la metàfora és sempre lícit i molt abundant. Els diccionaris, però, no acostumen a donar compte d’aquestes expressions si no estan molt consolidades, ja que solen tenir una vida relativament breu i són fàcilment substituïdes per unes altres de noves que els parlants troben més expressives.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS