podcast i vodcast 

Informàtica i Internet

La Wikipedia explica que el mot podcast és compost format pel mot pod (procedent de l’iPod d’Apple) i de cast (del mot anglès broadcasting): 

The term "podcasting" was first mentioned by Ben Hammersley in The Guardian newspaper in a February 2004 article, along with other proposed names for the new medium.[4] It is a portmanteau of the words "pod"— from the name of Apple’s portable media player, iPod—and "broadcasting".[2] The name may be misleading, as despite the etymology it has never been necessary to use an iPod, or, indeed, any other form of portable media player, to use podcasts; the content can be accessed using any computer that can play media files.[5] Use of the term "podcast" predates the addition of native support for podcasting to the iPod, or to Apple’s iTunes software.[6] To avoid a term suggestive of "iPod", some use the term netcast instead of podcast, such as the TWiT.tv podcaster Leo Laporte.[7]

El mot podcast ha estat normalitzat en català, juntament amb el derivat podcàsting, tal com es pot veure en la Neoloteca del TERMCAT.

El mot vodcast, tal com recullen alguns diccionaris de llengua anglesa, és un podcast de vídeo. És tracta, doncs, d’una concreció del format d’un podcast. La forma no està encara recollida en cap obra lexicogràfica o terminològica catalana, però és una forma internacional que s’ha format amb mecanismes lingüístics similars als que han donat lloc a podcast (compost de truncacions).

Context

[...] aquest vodcast (vídeo podcast podcast de vídeo) està disponible en castellà i català.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS