testeig 

Altres

La forma testeig és un derivat nominal del verb testejar. Aquest verb no té entrada en cap diccionari. Únicament en trobem la forma testar al Cercaterm (procedència Neoloteca), en el sentit farmacològic de «sotmetre un producte a un conjunt de paràmetres binaris per tal de comprovar-hi la presència o l’absència de determinades propietats», o en el GDLC en el sentit de «sotmetre (alguna cosa) a un test per provar-ne el funcionament o l’eficàcia». El DIEC només recull el verb testar en el sentit de fer testament.

El derivat nominal de testar hauria de ser testatge (que només trobem en una fitxa de veterinària del Cercaterm sense indicació de font de procedència) o testació (que no trobem documentat enlloc) o testament (que no podem acceptar perquè ja vol dir una altra cosa).

Així, doncs, o bé substituïm la forma testeig (que possiblement s’ha creat per influència del castellà testeo < testear) per testatge (altrament poc documentada) o bé optem per una forma més genèrica, com ara avaluació, comprovació, proves de funcionament, etc., en la línia del que es recomana en el fitxa de l’Idescat reproduïda aquí sota:  

Testejar un directori?

ÀREA TEMÀTICA: Terminologia. Transports. Correus. Telecomunicacions
ÀREA TEMÀTICA: Llengua. Morfologia
TÍTOLS ASSOCIATS: revisar un directori
DATA D’ACTUALITZACIÓ: 1/10/2002
SOLUCIÓ: Revisar un directori

ARGUMENTACIÓ:

Testar (si no és ’fer testament’) o testejar (si no és ’treballar la testa d’una peça de fusta’) són formes calcades de l’anglès (test, to) que ja tenen un equivalent un català. El verb anglès té diversos equivalents, segons el context.

Tenim una primera accepció de l’àmbit acadèmic o d’estudi, que és examinar, fer una prova, fer preguntes. En medicina el verb que s’hi ajusta és analitzar, fer-se una revisió, fer proves... (segons els complements del verb).

En informàtica, s’empra el terme verificar per comprovar les característiques i el funcionament adequat d’un programa informàtic. Però tenim un directori amb una llista d’adreces i telèfons i el que cal fer és simplement supervisar-lo per
assegurar que no hi hagi cap dada errònia, aleshores el que farem serà revisar el directori.

Context

El satèl·lit Gaia es troba en les darreres fases de construcció, muntatge i testeig testatge/avaluació.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS