mostratge sense plot 

Ciències de la vida i la salut

En anglès, un plot o quadrat és un marc que es posa damunt la vegetació que es vol estudiar com a mostra. Es pot trobar ben explicat a la pàgina Plot-based or Quadrat Techniques:

What is a quadrat?

A quadrat is typically a square frame constructed of plastic (i.e. pvc), metal rod, or wood that is placed directly on top of the vegetation. Quadrats are also commonly called "plots". Quadrats do not have to be square but their area must be known. Other quadrats shapes commonly include circles and rectangles. [...]

Un estudi fet sense plots o quadrats s’anomena plotless sampling:

plotless sampling Sampling without the use of quadrats. Individual pin-frame records may be regarded as plotless samples. Plotless sampling is most often used for surveys of forest vegetation, especially where a rapid inventory is needed. Various approaches have been developed (e.g. the nearest-neighbour sampling method).

En el Vocabulari forestal d’Eduard Parés trobem la forma catalana parcel·la de mostreig com a equivalent del terme anglès plot o sample plot. Com que el DIEC dóna preferència a la forma mostratge, també es podria dir parcel·la de mostratge o simplement parcel·la quan el context ho permeti.

Context

Descriure les metodologies de treball, entre d’altres les basades en imatges de satèl·lit, mostratges numèrics, mostratges sense plot sense parcel·la (plot) i basats en individus, la metodologia fitosociològica, etc. Valorar-ne la idoneïtat amb vista a estudis descriptius o de tipificació, d’anàlisi de gradients ambientals, o de dinàmica de la vegetació.

Bibliografia

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS