ovicaprins o ovinocaprins 

Ciències de la vida i la salut

Els diccionaris catalans (DIEC, GDLC) no recullen la forma prefixada corresponent a ovella, que en llatí és ovis. D’acord amb la declinació d’aquesta paraula llatina (nom. ovis, gen. ovis), la forma prefixada hauria de ser ovi-, tal com fan altres mots de la mateixa declinació, com ara avis (‘au’) o  apis (‘abella’), que donen avi- i api- respectivament:

api-

[LC] Forma prefixada del mot ll. apis, ‘abella’. Ex.: apicultura.

avi-

[LC] Forma prefixada del mot ll. avis, ‘ocell’. Ex.: avicultura.

En el cas de ovis i també en el cas de bovis (‘bou’), els diccionaris no recullen la forma prefixada, però sí que en recullen algun compost, com ara bovicultura i ovicultura:

bovicultura

f. [AGR] Cria i explotació de bovins amb finalitats comercials.

ovicultura
f. [AGR] Cria i explotació d’ovelles.

Pel que fa a la forma prefixada ovi- cal tenir present que els diccionaris recullen una altra forma prefixada formalment coincident, però amb un significat molt diferent:

ovo- [o ovi-]

[LC] Forma prefixada del mot ll. ovum, ‘ou’. Ex.: ovoalbúmina, oviparisme.

Així, doncs, la forma prefixada del mot ovella (en el sentit també d’animal oví) és ovi- i, per tant, podem formar compostos com ovicaprí, que és una forma força documentada en diverses llengües.

No obstant això, cal tenir en compte que en llatí també tenim l’adjectiu ovinus, -a, -um (‘de les ovelles’), d’on prové la forma catalana oví -na, que podria donar també una forma prefixada ovino-, la qual en conjunció amb la forma també adjectiva caprí -ina, podria donar un compost com ovinocaprí -ina. Però en aquest cas, es tractaria d’una coordinació d’adjectius, com trobem en compostos com ara socioeconòmic, religiosocultural, etc.

En el Cercaterm trobem totes dues formes de compots recollides, si bé amb significats diferents. El compost ovinocaprí, tal com hem apuntat, fa referència al que és propi a la vegada de cabres i ovelles:

ca  ovinocaprí -ina, adj
es  ovinocaprino

Definicions
ca: Relatiu o pertanyent als ovins i als caprins.

En canvi, el compost ovicaprí fa referència a un animal que tant pot ser una ovella com una cabra:

ca  ovicaprí -ina, adj
es  ovicáprido
es  ovicaprino
en  caprovine
en  ovicaprid
en  sheep / goat

Definicions
ca: Dit de l’animal les restes òssies del qual no permeten determinar si és una ovella o una cabra.

Notes
ca: És erroni l’ús de la forma ovicàprid, atès que la -d és terminació de família.

 Per tant, en el context d’aquesta consulta, la forma ovicaprí és correcta.

Context

S’evidencia una ocupació vinculada a l’estabulació d’ovicaprins (text d’arqueologia).

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS