tibor 

Belles arts

El mot castellà tibor, d’origen incert segons el DRAE, fa referènia a un gerro gran xinès o japonès:

tibor.

(De or. inc.).

1. m. Vaso grande de barro, de China o el Japón, por lo regular en forma de tinaja, aunque los hay de varias hechuras, y decorado exteriormente.

En català no trobem recollida aquesta denominació. En el Diccionari castellà-català d’Enciclopèdia (consultable en línia des de l’Optimot), trobem la correspondència catalana pitxer:

tibor m
1 (jarro) pitxer.
 
Si cerquem la definició que es dóna al DIEC per a pitxer, veurem que la definició és més àmplia que la que es dóna per al castellà tibor:

pitxer

1 m. [LC] [ED] Gerro, especialment per a posar-hi flors.
2 m. [LC] Recipient de terrissa, de vidre, sense peu i amb una ansa, per a contenir líquids, beguda.
3 m. [LC] Gerro amb broc i una ansa, especialment per a abocar aigua.

En el Diccionario manual castellano-catalán de Magí Ferrer (1836) es fa constar la correspondència tibor = gerro de la Xina

Sigui com sigui, sembla que en català no hi ha un mot específic per referir-se a aquest tipus d’objecte i que, segons les necessitats comunicatives, cal recórrer a expressions més descriptives, com ara gerro xinès o de la Xina.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS