CAPTCHA 

Informàtica i Internet

El terme CAPTCHA o captcha fa referència a un sistema automatitzat que evita que usuaris no humans puguin accedir a un servidor, que consisteix generalment en una imatge distorsionada de caràcters alfanumèrics que difícilment pot ser interpretada per una màquina. El nom és un acrònim de Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart que juga amb la pronúncia i la significació del mot anglès capture.

La forma documentada per a altres llengües com el castellà o el francès és la lexicalització de l’acrònim, captcha, com es pot comprovar a la Wikipedia i en altres documents accessibles des d’Internet. En català, en canvi, la Viquipèdia recull la forma test de CAPTCHA, que és una forma redundant, com ho seria síndrome de la SIDA o àcid de DNA. Per tant, és preferible usar la forma lexicalitzada captcha com a substantiu masculí (un captcha).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS