els jo o els jos 

Filosofia

Tal com es pot veure en l’entrada corresponent del DIEC, el plural del substantiu jo és jos:

jo

1 pron. [LC] Pronom personal de primera persona de nombre singular, mot amb què l’autor d’un enunciat es designa a si mateix en el context d’aquest enunciat. Jo ho faré. Ho farem entre tu i jo. La mestra diu que jo no m’hi esforço. Si tu no goses —em va dir ella—, ja li ho diré jo.
2 m. [PS] [MD] [pl. jos] Persona en tant que té consciència d’ella mateixa i de la seva relació amb el medi.

Bibliografia

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS