disbarisme i accident disbàric 

Ciències de la vida i la salut

El substantiu disbarisme està recollit al DEM:

disbarisme m

Terme genèric que fa referència a qualsevol síndrome provocada per l’exposició a disminucions o increment de la pressió baromètrica amb relació a les pressions dels teixits i les cavitats del cos. Comprèn la barotitis mitjana, la barosinusitis, els efectes d’una ràpida descompressió, etc.  

L’adjectiu disbàric, el trobem documentat en la subentrada osteonecrosi disbàrica, dins l’entrada osteonecrosi:

osteonecrosi f

1 Necrosi òssia.

2 osteonecrosi disbàrica Osteoartropatia barotraumàtica.  

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS