Plural de paraules en -sp 

Gramàtica

D’acord amb les instruccions sobre la Representació de les formes de plural del DIEC2, els mots acabats en -sp poden fer el plural en -s o en -os:

2. Quan el nom és masculí i acaba en -sc, -sp, -st i -xt, admet dues formes de plural: una en -s i una altra en -os (de bosc, boscs i boscos).

El DIEC en línia, que permet fer la cerca per l’acabament, conté dos mots acabats en -sp: cresp i gesp.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS