transecte 

Ciències de la terra

El mot transsecte (escrit amb dues esses) es troba documentat al GDLC i també al Cercaterm. Aquest mot s’escriu amb dues esses perquè és un compost format pel prefix trans- i el formant -secte (del llatí sectus, participi de secare ‘tallar’). Com que el primer formant acaba en essa i el segon hi comença, el resultat de la fusió és un compost amb dues esses. És el mateix que passa amb altres compostos catalans començats per trans- i un altre formant començat per essa, com ara transsexual, transsiberià, transsaharià

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS