escriure nombres amb xifres o lletres 

Gramàtica

Els nombres es poden escriure de dues maneres: amb lletres o amb xifres.

Per regla general, quan els nombres precedeixen un substantiu —o quan són substantius— cal escriure’ls amb lletres.

Exemple correcte Falta una hora perquè comenci l’acte.

Exemple correcte El zero va arribar a Occident per mitjà dels àrabs.


En canvi, quan els nombres estan posposats al substantiu que complementen, normalment s’escriuen amb xifres.

Exemple correcte El curs es fa a l’aula 2.

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS